Kristne høytider i barnehagen

Kristne høytider på småbarnsavdeling og i åpen barnehage

Rammeplan for barnehager nevner høytidsmarkering som en konkret pedagogisk arbeidsmåte i fagområdet Etikk, religion og filosofi. Hvordan gjør vi det for de aller minste barna? De som går på småbarnsavdeling, og de vi møter i åpen barnehage? Det vil Asbjørn G. Håkonseth gi noen av sine tips og ideer om, retta mot høytidene jul, påske og pinse.

Ressursen er kun for medlemsbarnehager. Ta kontakt med Asbjørn for å få passord.