Barnehage

IKO og barnehage

Kristen arv og tradisjon, med merkedager og høytider, er en viktig del av fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) i rammeplan for barnehager. IKO er et faglig ressurssenter for religionspedagogikk, og særlig kristendom og markering av kristne høytider, i barnehagen. Vi tilbyr kurs, rådgivning og materiell, både for ordinære barnehager, barnehager med særlig kristent formål, og for menigheter som samarbeider med barnehager. Inviter oss gjerne til å holde kurs på en personalsamling i barnehagen, eller på et forum for undervisningsansatte i kirken! 

IKOs barnehagenettverk er et nettverk for kristne livssynsbarnehager. Mange av disse er drevet av menigheter og organisasjoner. Nettverket har 122 medlemsbarnehager. IKO driver nettverket, og bistår medlemsbarnehagene med fagsamlinger, religionspedagogisk materiell, nettverksarbeid og politisk arbeid. Barnehageforum er IKOs nettverkssamlinger for ledere i kjeder og sammenslutninger av kristne barnehager. 

Kontaktinformasjon

IKOs barnehagenettverk

IKOs barnehagenettverk

Nettverk for kristne livssynsbarnehager

Kristne høytider i barnehagen

Kristne høytider i barnehagen

Ressursmateriell for høytidsmarkeringer om jul, påske og pinse, knyttet til boka med fortellinger og metoder

Samarbeid mellom menighet og barnehage

Samarbeid mellom menighet og barnehage

Rammeplan for barnehager har mange punkter som kan styrkes av at barnehagene samarbeider med kirken om pedagogiske tiltak.

Barnehageforskning i Prismet

Prismet er et religionspedagogisk tidsskrift, utgitt av IKO. Det er gratis tilgjengelig på nett. Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte forskningsartikler, samt praksis- og refleksjonsartikler og bokmeldinger. Her er en oversikt over barnehage-relevante Prismet-artikler fra 2018 til i dag.

Les Prismet på nett