Barnehage

IKO og barnehage

Kristen arv og tradisjon, med merkedager og høytider, er en viktig del av fagområdet etikk, religion og filosofi (ERF) i rammeplan for barnehager. IKO er et faglig ressurssenter for religionspedagogikk, og særlig kristendom, i barnehagen. Vi tilbyr kurs, rådgivning og materiell, både for ordinære barnehager, barnehager med særlig kristent formål, og for menigheter som samarbeider med barnehager. Inviter oss  gjerne til å holde kurs på en personalsamling i barnehagen, eller på et forum for undervisningsansatte i kirken! 

IKOs barnehagekontor har 122 medlemsbarnehager. Dette er barnehager med særlig kristent formål, som oftest drevet av menigheter og organisasjoner. Barnehagekontoret bistår disse barnehagene med fagsamlinger, religionspedagogisk materiell, nettverksarbeid og politisk arbeid. Barnehagekontoret leder også Barnehageforum for kjeder og sammenslutninger av kristne barnehager. 

Kontaktinformasjon

IKOs barnehagekontor

IKOs barnehagekontor

Nettverksarbeid for kristne barnehager

Bli medlem

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem i IKOs barnehagekontor?