Bli medlem i IKOs barnehagenettverk

Fyll ut skjemaet for at barnehagen skal bli registrert som medlem. Vi ber om en del detaljer for å sikre at vi har gode statistikker i møte med politikere og andre samarbeidspartnere.

IKOs barnehagenettverk

Bekreftelse fra IKOs barnehagenettverk

Takk for at du meldte deg inn i IKOs barnehagenettverk!

Vi på IKO tar kontakt med styreren på telefon innen rimelig tid, så vi kan finne ut hvordan IKO og deres barnehage kan samarbeide best mulig i nettverket.

Vennlig hilsen

Asbjørn Gutubø Håkonseth
rådgiver, ansvarlig for IKOs barnehagenettverk
tlf. 9369800

og

Audhild Engeland
organisasjonskonsulent, IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 

Vis skjema igjen

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt