IKOs visjon er å skape rom for kristen tro, håp og undring. 

I denne visjonen sammenfattes oppdraget og utgangspunktet for IKOs arbeid rettet mot kirke, hjem, skole og barnehage. 

IKO- Kirkelig pedagogisk senter er et kompetansesenter innen religionspedagogikk, kristendom og trosopplæring. 

Senteret arbeider i skjæringsfeltet mellom religionspedagogisk forskning og praktisk formidling av kristen tro og tradisjon. Vi tilbyr kurs, rådgivning, foredrag og materiell. 

Les mer om oss her