Akademisk skrivekurs

Har du en drøm om å skrive og formidle innen faget ditt, men synes det er vanskelig å finne tid til å skrive? Er du i gang med en tekst, men sliter med å komme videre? Da er dette kurset for deg! 

Prismet religionspedagogisk tidsskrift ønsker flere bidrag fra praksisfeltet og fra ansatte innen kirkelig undervisning. IKO arrangerer derfor akademisk skrivekurs der det blir mulighet for å utvikle tekster om god undervisningspraksis og refleksjon rundt kirkelig undervisning.  

Vi samles til en kombinert skriveretrett/skrivekurs der vi er sammen i to hele dager våren 2023 og jobber med egne tekstutkast eller ideer. Kurset består av en blanding av korte forelesningsøkter, teksteksempler, skriveøvelser og skriveøkter der deltakerne får anledning til å arbeide med videreutvikling av egen tekst og til å innarbeide det de har lært i forelesning/øvelser. De vil også få med seg en god verktøykasse med tips, eksempler og øvelser som de kan bruke i senere arbeid med tekst. 

Gruppen møtes igjen til en digital heldagssamling høsten 2023. Her vil vi jobbe videre med tekstene blant annet i responsgrupper der vi diskuterer og kommenterer hverandres bidrag. Deltakerne vil også få anledning til å sende bidraget sitt til kursholder imellom de to samlingene og få skriveveiledning enten fysisk eller digitalt.   

Målet er at deltakernes utkast skal munne ut i publiserbare tekster til Prismet. Ved spørsmål eller for å melde interesse, ta kontakt med kursholder Cathinka Dahl Hambro (cathinka.hambro@iko.no). 

  

Om kursholderen: 

Cathinka Dahl Hambro er blant annet utdannet teolog og har en ph.d. i middelalderstudier. Hun har tidligere jobbet som leder for Akademisk skrivesenter ved UiT Norges arktiske universitet (2014-2020) og som leder for Akademisk skrivesenter ved Universitetet i Oslo (2020-2022). Hambro har lang erfaring med skrivepedagogikk, skriveveiledning og med å utvikle og holde skrivekurs og retretter. I tillegg har hun selv publisert en rekke akademiske arbeider innenfor ulike sjangre og har redaksjonell erfaring med både vitenskapelige tidsskrifter og bøker.