Kirkerottene

1kirkerottene-6

Bruk Kirkerottene i ditt lokale trosopplærings- og menighetsarbeid

Gjennom filmer, bøker, lydbok, sanghefte og teater tar Vesle og Fredo barna med seg på en engasjerende reise i kirken.

Hva er Kirkerottene?  

Kirkerottene har sitt utspring fra Trosopplæringsreformen i 2004. Alt sammen tar utgangspunkt i sentrale Jesushistorier fra Bibelen. Vi tilbyr bøker, lydbøker, film, spillkort og ikke minst 3 teaterforestillinger. Kirkerottene henvender seg til aldersgruppen 3-6 år, og Kirkerotteuniverset er i stadig utvikling. Fortellingene har ulike lag av forståelse, derfor er sies det også at 1. og 2. klassinger også kan ha glede av både teaterforestillingene og filmene.

Kristian Sandmark er opphavsmannen til Kirkerotteuniverset.

Hvem er Kirkerottene? 

Kirkerottene heter Fredo og Vesle. Før jobbet de på sirkus, men nå bor de i en kirke. Der blir de kjent med Kari prest og andre figurer i Kirkerotteuniverset som Viggo, Kattunge og Lea Mus. I teaterstykkene og i sangene/filmene spilles stemmene til Fredo og Vesle og de andre figurene av profesjonelle skuespillere. 

Alle figuerne i Kirkerotteuniverset har karaktertrekk og personligheter som både barn og voksne kan kjenne seg igjen i. Det er viktig for oss at det er rom for alle typer personligheter og karaktertrekk i kirka.

Hvordan bruke Kirkerottene i trosopplæring - og menighetsarbeidet? 

Det skal være enkelt å bruke Kirkerottene i trosopplærings- eller menighetsarbeidet.

Målet er er at barna skal:

  • bli kjent og trygge i kirkerommet
  • bli kjent med 4 ulike kjernetekster i trosopplæringen: Sauen som ble borte og funnet igjen, Barmhjertige samaritan, Sakkues, Brødunderet
  • oppleve fellesskap med andre barn som tilhører samme kirke.

Du kan:

  • Bestille Kirkerottenes Bokpakke  som kan sendes direkte til barna i ett eller flere kull i menigheten. Les mer her (link)
  • Arrangere Kirkerottesamling  Last den ned her (link) 
  • Bestille Kirkerottenes aktivitetshefte, som kan brukes i tilknytning til samling og som ressurs for at barna blir kjent med Kirkerottene og kirka.
  • Bestille Kirkerotteteater. Teateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykket kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene. Noen menigheter inviterer også sognet sine barnehager til forestilling, eller sin egen menighetsbarnehage eller samarbeider med nabomenigheter om forestilling. Kirkerotteteateret er et populært arrangement å ha i kirkene

Alt kan brukes som selvstendig materiell, og du kan kombinere det slik det passer i din lokale menighet. Vi anbefaler at menigheten kjøper inn sin egen bokpakke med Kirkerottemateriell, slik at dere står fritt til å bruke materiellet slik det passer dere. 

 

 

Trykk her for å høre sanger, lese mer om karakterene og forestillingen med Kirkerottene
Kirkerotteteater

Kirkerotteteater

Få besøk av Kirkerottene i din kirke! Les mer om teaterforestillingen her

Spilleplan og ledige datoer

Spilleplan og ledige datoer

Her finner du oversikten over hvor i Norge Kirkerotteteateret skal på tur, og hvilke datoer som er ledige.

Maler for nedlasting, begge målformer

Maler for nedlastning

Her finner du maler til invitasjoner, plakater, billetter og mer som dere fritt kan bruke i forbindelse med forestilling.