Styret og medlemsorganisasjoner

IKOs representantskap

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er en selvstendig institusjon. Organer/organisasjoner som gir sin tilslutning til IKOs formål og støtter IKOs virksomhet med et årlig økonomisk bidrag, kan søke om å bli medlemsorganisasjon i IKO med rett til å sende en representant til IKOs representantskap. (§ 1 i IKOs vedtekter).

Medlemsorganisasjoner

Følgende organer/organisasjoner er medlemsorganisasjoner i IKO - Kirkelig pedagogisk senter:

De elleve bispedømmerådene i Den norske kirke
Bispemøtet
Det Norske Misjonsselskap
Norges KFUK-KFUM
Normisjon/Acta
Søndagsskolen Norge
Ung kirkesang

 

Følgende har en observatør hver i representantskapet:

Kirkerådet
Norges Samemisjon
Samisk kirkeråd

 

Representantskapets leder: Siri Lindtveit

Representantskapets nestleder: Vigdis Aakre

IKOs styre

IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS har hver sitt styre, som foruten de ansattes representanter består av de samme medlemmene:

Kristine Aksøy Styreleder
Tonje Kristoffersen  
Øivind Holtedahl  
Kristine Røed Brun  
Margunn Serigstad Dahle  
Anne-Sofie Rosenvinge  
Espen Andreas Hasle  
Per Kristian Hovden Sætre  
Annbjørg Dalland Ansattrepresentant IKOs styre
Wenche Spernes Ansatterepresentant IKO-Forlagets styre

 

Varamedlemmer:

Ragnhild Kristensen Bøhler  
Peter Strauman  
Ieva Fredriksen  
Marianne Gullhaugen  For Annbjørg Dalland
Ingvil Lauvland For Wenche Spernes