Når du bruker nettsiden vår og er i kontakt med oss vil IKO få personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS, ved direktør Marianne Uri Øverland.

Kontaktinformasjonen til IKO er:

Adresse: Collettsgt 43, 0456 Oslo

E-post: iko.no

Telefon: 22 59 53 00

Organisasjonsnr.: 960 496 582 /912 948 609

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Dag-Eirik Lannem, [email protected] /988 14 631.

 

Hvorfor registrerer personopplysninger og hva slags informasjon registrerer vi?

Vi registrerer og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Besvare og følge opp henvendelser som kommer inn til oss for å yte god kundeservice. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
   
 2. For å gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse og postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
   
 3. For å registrere deg på valgt kurs/seminar. Navn, epostadresse, arbeidssted, fakturaadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av påmeldingen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg.
   
 4. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger ut over den konkrete rekrutteringen, skjer eventuelt på grunnlag av samtykke som du vil gi.
   
 5. For å gjennomføre en handel med deg eller din arbeidsgiver. Navn, epostadresse, telefonnummer, arbeidstittel, arbeidsgiver, fakturaadresse, postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av handelen med.

 

Systembehandling

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. IKO selger ikke personopplysninger til andre.

IKO bruker databehandlere (systemer) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere (systemer) per i dag:

 • Chemistry, leverandør av fagsystemet som benyttes til alt rundt både salg og innsamling. Her lagres navn, kontaktinformasjon, faktura- og leveringsadresser, fødselsdato for medlemmer i Dåpsklubben Tripp Trapp, personnummer for givere som ønsker skattefritak.
 • Netlab, nettbutikken vår. Alle salg og påmeldinger via nettet går via denne leverandøren. Her lagres navn, kontaktinformasjon, faktura- og leveringsadresser og eventuelle helseopplysninger som gis i forbindelse med kurs.
 • QuestBack, spørreskjemaer på nett. Dette brukes til påmelding og evaluering av gjennomførte kurs. Her lagres epostadresse for å sende ut invitasjoner og eventuelle personopplysninger som oppgis i svarene.
 • Visma, leverandør av regnskaps- og lønnsprogrammene våre. Her lagres navn, kontaktinformasjon, bankkonto til leverandører og faktura- og leveringsadresser i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. I forbindelse med utbetaling av lønn og honorar lagres også personnummer og skattekort.

All behandling av personopplysninger som vi foretar, skjer i Norge.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. I de tilfeller gjeldende lover og regler har krav om oppbevaring av persondata, kan ikke sletting forekomme før disses krav er oppfylt.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende mailadresse [email protected] Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet på [email protected]

 

Endringer

Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Vi vil sende deg informasjon om dette dersom vi har din mailadresse. Hvis vi ikke har din kontaktinformasjon, gjøres du oppmerksom på at oppdatert informasjon alltid vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Informasjonskapsler/«Cookies»

Informasjonskapsler, eller «cookies» er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss å lage et brukervennlig nettsted. Ved hjelp av slik informasjon ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt. Behandlingsgrunnlaget for dette er ekomlovens § 2-7b

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Nederst på siden vår kan du trykke deg videre til nettsamfunn som blant annet Facebook, eller gi oss et direkte likerklikk eller mulighet til å dele siden i sosiale medier. Opplysninger om delinger og likerklikk på sosiale medier logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å registrere det hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med fornuft.