Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger på IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS

Når du bruker nettsiden vår og er i kontakt med oss, vil IKO få personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS, ved direktør Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Kontaktinformasjonen til IKO er:

Adresse: Collettsgt 43, 0456 Oslo
E-post: post@iko.no
Telefon: 22 59 53 00
Organisasjonsnr.: 960 496 582 /912 948 609

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Dag-Eirik Lannem, dag-eirik.lannem@iko.no /988 14 631.

 

Hvorfor registrerer personopplysninger og hva slags informasjon registrerer vi?

Vi registrerer og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Besvare og følge opp henvendelser som kommer inn til oss for å yte god kundeservice. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
   
 2. For å gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse og postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
   
 3. For å registrere deg på valgt kurs/seminar. Navn, epostadresse, arbeidssted, fakturaadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av påmeldingen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg.
   
 4. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger ut over den konkrete rekrutteringen, skjer eventuelt på grunnlag av samtykke som du vil gi.
   
 5. For å gjennomføre en handel med deg eller din arbeidsgiver. Navn, epostadresse, telefonnummer, arbeidstittel, arbeidsgiver, fakturaadresse, postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av handelen med.
   

Bruk av Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler, eller «cookies» er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss å lage et brukervennlig nettsted. Ved hjelp av slik informasjon ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt. Behandlingsgrunnlaget for dette er ekomlovens § 2-7b

Microsoft ASP.net

For å kunne skille ulike besøkende fra hverandre bruker programmeringsrammeverket asp.net en midlertidig cookie som inneholder en tilfeldig ID som varer i 20 minutter. Hver gang en side lastes, forlenges levetiden med nye 20 minutter. Denne cookien inneholder ingen personopplysninger.

Cloudflare

Cloudflare er en tjeneste som tilbyr weboptimalisering og sikkerhetstjenester for å forbedre og beskytte nettsider. Dette inkluderer en omvendt proxy, pass-through-sikkerhetstjeneste og et distribusjonsnett for innhold. Cloudflare samler informasjon om besøkende når de bruker vår nettside. Denne informasjonen kan omfatte, men er ikke begrenset til, IP-adresser, systemkonfigurasjonsinformasjon og annen informasjon om trafikk til og fra nettsiden. Denne informasjonen brukes av Cloudflare for å betjene, vedlikeholde og forbedre sine tjenester Dette kan for eksempel være for å hjelpe oss med å oppdage nye trusler, identifisere skadelige tredjeparter og gi mer robust sikkerhetsbeskyttelse. 

Google DoubleClick

DoubleClick er et datterselskap av Google som utvkler og tilbyr tjenester for annonsevisningstjenester på internett. DoubleClick kan sette en informasjonskapsel for å velge annonser basert på hva som er relevant for en bruker, for å forbedre rapporteringen om kampanjeytelsen og for å unngå å vise annonser som brukeren allerede har sett.Informasjonskapslene inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon. Avhengig av utgiverens og brukerens innstillinger, kan informasjon knyttet til informasjonskapsler brukt i annonsering legges til brukerens Google-konto.

Youtube

YouTube er verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp og eies av Google. Vi kan bruke Youtube til å vise videoinnhold på våre nettsider. Når du spiller av Youtube-innhold gjennom vår nettside kan Youtube sette informasjonskapsler med det formål å måle antall avspillinger og hvordan brukere oppfører seg. Dette kan kobles mot Google-kontoen din hvis du er innlogget samtidig som du besøker vår nettside. Informasjon om bruken av denne tjenesten, inkludert din ip-adresse kan overføres til Google sine servere. Informasjonen som lagres identifserer deg ikke personlig med mindre du er innlogget med din Google-konto.

Facebook

Vi bruker Facebooks «Like button»-plugin for å kunne markedsføre oss ved hjelp av Facebooks sosiale nettverk. Dersom du har klikket på denne knappen vil Facebook lagre en informasjonskapsel for å huske dette og vise dette for deg på nettsiden vår. Dersom du ikke er pålogget Facebook vil ingen informasjonskapsel lagres.

AddThis

AddThis er en tjeneste som tilbyr ulike typer verktøy for deling av innhold i sosiale medier. Tjenesten samler inn ikke-personlig informasjon som brukes for analyse og besøksstatistikk. Tjenesten kan be om personlig informasjon som f.eks. e-postadresses hvis du ønsker å dele innhold via e-post. Addthis bruker da e-postadressene som oppgis men disse hverken lagres, videreformidles til tredjepart eller kobles sammen med annen ikke-personlig informasjon.

Akseptere bruk av cookies

Dersom du aldri har besøkt siden før vil du bli spurt om du aksepterer at dette nettstedet benytter cookies. Ved aksept settes en cookie som husker dette i ett år.

 

Systembehandling

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. IKO selger ikke personopplysninger til andre.

IKO bruker databehandlere (systemer) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere (systemer) per i dag:

 • Chemistry, leverandør av fagsystemet som benyttes til alt rundt både salg og innsamling. Her lagres navn, kontaktinformasjon, faktura- og leveringsadresser, fødselsdato for medlemmer i Dåpsklubben Tripp Trapp, personnummer for givere som ønsker skattefritak.
 • Netlab, nettbutikken vår. Alle salg og påmeldinger via nettet går via denne leverandøren. Her lagres navn, kontaktinformasjon, faktura- og leveringsadresser og eventuelle helseopplysninger som gis i forbindelse med kurs.
 • Netigate, spørreskjemaer på nett. Dette brukes til påmelding og evaluering av gjennomførte kurs. Her lagres epostadresse for å sende ut invitasjoner og eventuelle personopplysninger som oppgis i svarene.
 • Visma, leverandør av regnskaps- og lønnsprogrammene våre. Her lagres navn, kontaktinformasjon, bankkonto til leverandører og faktura- og leveringsadresser i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. I forbindelse med utbetaling av lønn og honorar lagres også personnummer og skattekort.
 • Make, e-postleverandør hvor vi setter opp og sender ut nyhetsbrev til våre abonnenter. Make lagrer all kontaktinformasjon i Norge, og sørger for at lagring er i henhold til personvernforordningen GDPR. Kontaktlistene våre blir oppdatert med aktive kunder, og det er enkelt for kundene selv å melde seg på eller av abonnementsordningen. 
 • nShift, leverandør av programvare for håndtering av pakkelevering. Her lagres navn, adresse, epostadresse og telefonnummer for merking av forsendelser.

All behandling av personopplysninger som vi foretar, skjer i Norge.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. I de tilfeller gjeldende lover og regler har krav om oppbevaring av persondata, kan ikke sletting forekomme før disses krav er oppfylt.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende mailadresse post@iko.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no

 

Endringer

Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil sende deg informasjon om dette dersom vi har din mailadresse. Hvis vi ikke har din kontaktinformasjon, gjøres du oppmerksom på at oppdatert informasjon alltid vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.