Trosopplæringsprisen 2023

Send inn ditt forslag her

Her kan du sende inn ditt forslag til årets pris. Kandidater kan være menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper. Enkeltpersoner kan ikke motta prisen.

En av referansepersonene du oppgir må enten være prost, kirkeverge eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjoner. 

Send inn forslag

Bekreftelse på mottatt forslag til Trosopplæringsprisen

Takk for forslaget ditt til Trosopplæringsprisen 2023! 
Alle forslag som er kommet innen fristen fredag 26. mai 2023 tas med i vurderingen.


Vennlig hilsen IKO - Kirkelig pedagogisk senter, KA og Kirkerådet. 

Vis skjema igjen

En av referansepersonene du oppgir må enten være prost, kirkeverge eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjoner. 

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

Referanseperson 1

(error)

(error)

(error)

Referanseperson 2

(error)

(error)

(error)

Forslagsstiller

(error)

(error)

(error)

(error)
* Obligatorisk felt