Trosopplæringsprisen

Trosopplæringsprisen

Løfte fram trosopplæringsarbeid fra hele landet.

IKO har vært år i over 20 år delt ut en pris til et arbeid som stimulerer til utvikling og nytenkning innen trosopplæring og kirkelig undervisning.Kandidatene har vært nominert fra dere i feltet. 

Det legges særlig vekt på:

  • at arbeidet kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner
  • at barn og unge får bedre kjennskap til den kristne tro
  • at barn og unge ivaretas som hele mennesker
  • at barn og unges tro og refleksjoner tas på alvor
  • at arbeidet preges av fornyelse og kreativitet
  • at arbeidet er godt forankret i organisasjonen/menighetens planer
  • at arbeidet er i samspill med andre aktører, som hjem, menigheter, organisasjoner, frivillighet og lokalsamfunn for øvrig

Ikke alle kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning. Prisen tildeles etter en helhetlig vurdering.

Trosopplæringsprisen deles ut blant IKOs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Den tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Prisen deles ikke ut til enkeltpersoner.

En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner blant de nominerte kandidatene.

Prisvinnerne og alle de nominerte i 2022

Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkolorert slik at hvert bilde blir helt unikt. Pengene kan vinneren bruke fritt til arbeid som er relevant for trosopplæring og kirkelig undervisning.

I 2024 deler vi ikke ut en pris, men vil bruke året på å evaluere prisen, og planlegge arbeid for å hedre godt arbeid innen kirkelig undervisning videre. 

 

Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene. 

 

 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med Kirkerådet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

 

Tidligere vinnere: