Hareid menighet på Sunnmøre har utformet en systematisk plan for trosopplæring på alle årstrinn, 0-18 år.

-Det er en solid og gjennomarbeidet plan som inspirerer nabomenigheter og som har potensial til å inspirere langt flere, sa direktør i IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Marianne Uri Øverland, da hun overrakte prisen i nærvær av alle deltakerne på Trosopplæringskonferansen.

-Prisen er med på å inspirere oss til videre arbeid, kvitterte menighetspedagog Barbro Østrem da hun takket for prisen. Hun forteller at utviklingen av opplegget har skjedd over flere år.

I juryens begrunnelse blir det blant annet trukket fram arbeidet med 17- og 18-åringene som inkluderer pilegrimsvandring i lokalmiljøet og festmiddag for å feire myndighetsalder. Festen rommer både refleksjon, drømmer og lesing av brev de som konfirmanter skrev til seg selv.

Juryen peker også på at det er utformet årshjul og detaljerte skildringer av alle tiltak. Tiltakene blir formidlet gjennom innbydende og opplysende brosjyrer. God kommunikasjon med barnehager, skoler og familier har gjort trosopplæringsarbeidet godt kjent i bygda.

Andre nominerte
Av de mange forslag på prisvinner juryen hadde fått inn, hadde de nominert to tiltak i tillegg til trosopplæringsarbeidet i Hareid, nemlig konfirmantopplegget «Følg meg» som startet i prestegjeldene Innvik, Hornindal og Stryn for sju-åtte år siden, og som nå blir brukt i hele Nordfjord. Den tredje nominerte var Sigdal og Eggedal menigheter i Buskerud som har utviklet et kreativt og strategisk samarbeid med lokale bønder og organisasjoner, som Jeger- og fiskerforbundet og Røde Kors.

Metodisk og tverrfaglig
IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 2001 årlig delt ut Trosopplæringsprisen til menigheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring. Prisen framhever blant annet aktiviteter og prosjekt som kan være til inspirasjon for andre, som kan vise til godt metodisk arbeid og som stimulerer til tverrfaglig samarbeid i menighetene.

Prisen består av et bidrag på 20 000 kroner og et kunstverk av kunstneren Helge Bøe, og den er sponset av KA - Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon.