Konseptet Nattkirke i Tjøme kirke vant årets Trosopplæringspris som ble delt ut på slutten av årets konferanse. 

Det var tre spente nominerte på konferansens andre fellessamling, da vinneren ble annonsert, hoppet de opp på andre rad. Strålende fornøyde med resultatet, hoppet Hermann fra Tjøme kirke opp rett opp på scenen for å motta prisen på vegne av menigheten. 

- Først vil jeg takke for at vi ble spurt om å få bli med på prosjektet Luther Øre, som var starten på dette, sa Gilboe-Caspersen veldig fornøyd. 

Nå jobber de allerede med å utvikle Nattkirke junior, for enda yngre i menigheten.

Herman Gilboe-Caspersen mottok prisen på vegne av Tjøme kirke. 

De som delte ut prisen var Marianne Uri Øverland fra IKO, Frank Grimstad fra KA og Paul Erik Wirgernes fra Kirkerådet. 

Prisen består av et bidrag på 50 000 kroner og et kunstverk av kunstneren Helge Bøe.

IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 2001 årlig delt ut Trosopplæringsprisen. Prisen deles ut for å fremheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.

Her er juryens begrunnelse av vinneren:

Trosopplæringsprisen 2017 går til et arbeid som har senket terskelen inn i kirka for deltakerne og som har blitt lagt merke til i lokalsamfunnet. I arbeidet har man lykkes med å nå bredt og samtidig ta den enkelte deltaker på alvor. Medarbeiderne har vært villige til å investere tid til å lytte, og har deretter våget å handle på det de har hørt er behovene i målgruppen. Juryen har lagt vekt på at arbeidet fra dag en er utformet av deltakerne, slik at ordet medvirkning er fylt med innhold på en forbilledlig måte.  Kirkerommet blir et sted deltakerne kan  være i på egne premisser, og arbeidet bidrar til at det skapes nye relasjoner til kirken.

Flere nyheter om konferansen finner du på Trosopplæringskonferansens egne hjemmesider