Årlig deler IKO, Kirkerådet og KA ut en pris til et verdig trosopplæringstiltak som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Trosopplæringsprisen ble delt ut på årets konferanse, og tre gode kandidater var representert.

På bildet øverst: Representanter fra vinneren. Fra venstre: Inger Helen Nygård, Ragnhild Steinholt, Martine Moore Edvardsen, Marie Hauge og Ingvild Yrke. 

Vinneren i år ble Kirkeskipet i Lademoen kirke. Det er et gudstjenesteopplegg for de aller minste, fra null til tre år, hvor det hele foregår på de minste sine premisser.

– Jeg vil takke så mye på vegne av Barnas katedral, jeg skulle gjerne hatt med de små som har utviklet gudstjenesten sammen med oss, fra ingenting, og de små har gjort oss voksne vise. Jeg vil dele takken med de frivillige i staben, vi hadde ikke klart det uten dem. Alle er med på å sikre kirkerommene slik at de er trygge for de små. Det å gi de aller minste muligheten til å gjøre gudstjeneste, det er vår misjon. Og det vanskeligste er å få de voksne til å sitte ned, være stille og holde fingrene av fatet, sa Ragnhild Steinholt som mottok prisen for Lademoen kirke.

Juryen skriver om prisvinneren:

Trosopplæringsprisen 2018 går til et arbeid som tar på alvor barn som troende spirituelle mennesker. Menigheten har vært villig til å endre sin tenkning og sine arbeidsmåter. Med åpent sinn er de gått inn i en prosess med faglig tyngde, tverrfaglig kompetanse og samarbeid med barnehager for å utforske de minste barnas møte med det hellige og det alminnelige og deres opplevelser i kirkerommet. De har utviklet en gudstjeneste som ønsker å ta barns rett til medvirkning og barns spiritualitet på alvor. Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres erfaringer og barna får utvikle sine egne rituelle trosuttrykk. Menigheten har funnet en form for en gudstjenestefeiring hvor barna får utrykke seg selv, tro, tvil og tilbedelse. Kirkeskipet har endret menighetens oppfatning om hva en gudstjeneste er og er en sentral del av en helhetlig tenkning i Lademoen menighet.

På bildet: Årets tre nominerte til Trosopplæringsprisen. Fra venstre Solfrid Haagensen fra King Kids i Kongsvinger, Ragnhild Steinholt fra Kirkeskipet i Lademoen kirke, og Mats Lauring fra Lys våken Pluss i Nordstrand og Ljan. 

Les om alle kandidatene her

Frilek en del av gudstjenesten

Kirkeskipet er en del av en større tenkning, hvor kirken ønsker å være "barnas katedral". 

– Barnas katedral arbeider kontinuerlig med å utvikle en helhetlig barneteologi, hvor barn blir møtt på det alderstrinnet de er, forklarer Jørund Hølaas. Han er administrasjonskonsulent i Domprostiet sone i Trondheim kirkelige fellesråd.

Gudstjenesten Kirkeskipet er skreddersydd for de aller minste barna, og inneholder både liturgiske ledd og perioder med frilek.

– Frileken er ikke en pause i liturgien, men en viktig del av gudstjenesten og barnets mulighet til å leve ut sin åndelighet, sier Hølaas.

Et av høydepunktene på disse samlingene er lystenningen.

– Det er lett å se at den er viktig for mange av barna, legger Hølaas til.

På barnas premisser

Arbeidet med å utvikle disse gudstjenestene startet i 2015, og fant etter hvert sin nåværende form. Ledere for prosjektet har vært Stein Ellingaard og Ragnhild Steinholt.

Nå arrangerer Lademoen menighet seks-syv slike gudstjenester hvert halvår. Tre av disse skjer på dagtid i ukedagene, og da er også barnehager invitert. Ellers arrangeres gudstjenestene lørdag formiddag, og da er alle barn i målgruppen inviterte.

– I vår kirke lager voksne mange samlinger for barn, men tar disse samlingene barna på alvor? Eller er det slik at barnegudstjenester vanligvis er voksenskapt liturgi laget på voksnes premisser? Hvor stort rom er det for barnets åndelighet og barnets frihet til å gjøre sine egne erfaringer i det hellige rommet?, spør Hølaas.

Lademoen menighet ønsker å lage nye gudstjenesteformer som de små barna etter hvert kan vokse sammen med og inn i. En gudstjeneste der barna blir tatt på alvor som et fullverdig menneske og der deres åndelighet kan få et sted for utvikling og vekst. De forklarer at siden barn er dynamiske, er også arbeidet med dette prosjektet dynamisk. De er hele tiden åpen for utvikling.

– Målgruppen for Kirkeskipet er de minste barna. De skal få ta i bruk kirkerommet og være med på en gudstjeneste på deres egne premisser, Legger Hølaas til.

På bildet: Prisen ble delt ut av representanter fra IKO, Kirkerådet og KA. Fra venstre: Ludvig Bjerkreim, styreleder for IKO, prisvinneren Ragnhild Steinholt, Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet, og Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.