Trosopplæringsprisen 2022

Trosopplæringsprisen til Samisk dag

Tiltaket ønsker å gi et innblikk i samisk kultur og kulturuttrykk i en kristen kontekst, og kan gjennomføres hvor som helst i landet, mener arrangørene.

tok22_mjbrenna-9533

Trosopplæringsprisen 2022 går til Samisk dag på Kvaløy og Sandnessund. Det ble klart under Trosopplæringskonferansen på Gardermoen onsdag 19. oktober.

På bildet: Trosopplærer Kathrine Tolo Vassbø, menighetspedagog Silje Johnsen og frivillig Laila Ingelin Jakobsen som tok imot prisen på Trosopplæringskonferansen.

Samisk dag på Kvaløy og Sandnessund er en aktivitetsdag for barn på 5. – 7. trinn som har vært gjennomført de siste 5-6 årene.

– Vi prøver å gi et innblikk i samisk kultur og kulturuttrykk i en kristen kontekst, forteller menighetspedagog Silje Johnsen til Kristelig Pressekontor.

På aktivitetsdagen i februar lærer barna, som er i alderen 10-13 år, om samisk kirkerom og samisk spiritualitet der naturen og Den hellige ånd spiller en stor rolle.

– Vi formidler hvordan Gud møter oss gjennom naturen og gjennom det vi har rundt oss, sier Johnsen.

Mange frivillige

Johnsen setter stor pris på at tiltaket har blitt lagt merke til og nominert til Trosopplæringsprisen og fremhever særlig innsatsen til de mange frivillige på Samisk dag.

– Dette er kanskje ikke det tiltaket som har flest deltakere, men vi har veldig mange flotte frivillige og det er kjekt at det legges merke til og at de kan hedres. Det er også kjekt at det påpekes at dette kan gjennomføres andre steder i landet også.

Menighetspedagogen forteller at det har vært en trygghet å ha mange frivillige med både kirkelig og samisk bakgrunn og kunnskapen som medfølger, men at det ikke er avgjørende for å arrangere en samisk aktivitetsdag.

– Vi har utarbeidet et opplegg som er fullt mulig å gjennomføre for alle, sier Johnsen og nevner symbolikken i bålet og lavvoen som eksempler.

– Når vi tenner bål har vi tolv steiner rundt bålet. Det symboliserer de tolv apostlene. Når vi reiser en lavvo er det med tre stødige bærebjelker som representerer Gud, Jesus og Den hellige ånd. De mange små tynnere bjelkene representerer oss andre, forklarer hun.

Aktivitetsdagen har selvfølgelig også mange morsomme aktiviteter å by på som for eksempel duodji - tradisjonelt samisk håndverk og kasting av skaller (sko) og lasso.

tok22_mjbrenna-9493

Stimulerer til utvikling og nytenkning

IKO – Kirkelig pedagogisk senter deler hvert år ut Trosopplæringsprisen til et arbeid som stimulerer til utvikling og nytenkning innen trosopplæring og kirkelig undervisning.

På bildet: Årets pris ble delt ut av direktør på IKO, Anne Birgitta Langmoen Kvelland. 

Juryen, som består av representanter fra KA, Kirkerådet og IKO, skriver følgende i sin begrunnelse for å gi årets pris til Samisk dag: «Årets vinner har jobbet frem tiltaket over lengre tid, og framstår som slitesterkt, gjennomarbeidet og lokalt forankret. Tiltaket har bidratt til engasjement, eierskap og begeistring i regionen, og ivaretar spesielt ulike trosuttrykk i ulik kulturell kontekst.»

Videre fremhever juryen at Kvaløy og Sandesund har evnet å få tiltaket forankret i prostiet, og roser dem for at flere menigheter går sammen om gjennomføringen av tiltaket.

«Årets vinner ivaretar på en særlig måte føringer gitt i den sentrale trosopplæringsplanen som angår deres lokalmiljø spesielt og andre menigheter generelt. Tiltaket er med på å styrke barn og unge sin kristne tro og samtidig bygge opp under en positiv selvforståelse av samisk identitet. Samiske tradisjoner og praksiser blir en ressurs for alle barn

 

Pris til videre arbeid

Vinneren av Trosopplæringsprisen 2022 mottar 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkolorert slik at hvert bilde blir helt unikt. Pengene kan vinneren bruke fritt til arbeid som er relevant for trosopplæring og kirkelig undervisning.

De to andre nominerte i år var tiltakene Tweensklubb Karmøy og Gudenes kamp i Lofoten. Les mer om alle de nominserte her

Trosopplæringsprisen deles ut blant IKOs medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Den tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning.

tok22_mjbrenna-9563

Alle de nominerte: Representanter fra Gudenes kamp til venstre, Samisk aktivitetsdag i midten og Tweensklubb på Karmøy til høyre.