Klimakonfirmantene vant!

Årets prisvinner har klart å omsette en av våre tids viktigste utfordringer til praktisk kirkelig arbeid. På en forbilledlig måte tas både naturen og kulturen i nærområdet i bruk, med et særskilt fokus på klimautfordringer.

Vinnere er på denne måten et eksempel på kontekstuelt arbeid. Juryen har lagt vekt på at vinneren integrerer konfirmantarbeid og miljøengasjement, og at man gir fokus til den lokale minoritetskulturen. Andre menigheter kan la seg inspirere av dette - både i konfirmantarbeidet, men også i trosopplæringsarbeidet generelt. Vinneren av Trosopplæringsprisen 2015 er Klimakonfirmantene i Hemnes, Korgen og Bleikvassli menigheter.