Måten pandaen Fløffe, spilt av menighetspedagog Jeanette Meyer, og kateket Hilde Heitmann i Sandar menighet bidrar til undring og refleksjon i trosopplæringen og hvordan de har klart å holde kontakten med barna under pandemien har imponert juryen i Trosopplæringsprisen som ble delt ut under den digitale Trosopplæringskonferansen onsdag 14. oktober.

«Ved hjelp av rollefiguren Fløffe har Sandar menighet oppnådd en leken og troverdig interaksjon med barn og unge, også på digitale plattformer. På bakgrunn av dette viser kandidaten videreutvikling og nytekning av et allerede eksisterende arbeid.» skriver juryen i sin begrunnelse.

Les hele juryens begrunnelse og presentasjonen av alle de nominerte på trosopplaringskonferansen.no

De påpeker måten Hilde og rollefiguren Fløffe samtaler om alvorlige tema på en kreativ, leken, spontan, og undrende måte.

«Gjennom gode dialoger framstår troen som en naturlig del av hverdagslivet. Dialogene mellom Hilde og Fløffe har pågått over lengre tid, og fremstår som troverdig et gjennomarbeidet trosopplæringsarbeid. Noen ganger involverer de aktører i lokalmiljøet som er med og snakker åpent og forståelig om alvorlige tema.»

Startet på familiemiddag
Da Sandar menighet skulle begynne med familiemiddager fant Heitmann og Meyer ut at de ville gjøre noe ekstra ut av trosopplæringsbiten på disse middagene. De gikk til innkjøp av et heldekkende fluffy pandakostyme og slik ble Fløffe til.

– Vi bestemte oss for å finne tema og spørsmål som barn kanskje tenker på og knytte det opp mot en bibelfortelling. Dette er spørsmål og følelser Fløffe har som han bringer inn til Hilde og som hun hjelper ham å sortere, sier Meyer til Kristelig Pressekontor.

Etter hvert som trosopplærerne så hvor godt Fløffe ble tatt imot av barna ble Fløffe og Hilde nærmest et fast innslag både på familiegudstjenester og andre trosopplæringstiltak i menigheten.

Så kom korona.

Ville gjøre noe annet
– Flere av kirkene i vårt prosti begynte å streame gudstjenester og gjorde det bra, så vi tenkte vi ville gjøre noe annet og fant ut at vi kunne lage videoer med Fløffe, forteller Meyer.

Siden påsken nærmet seg og påskevandringen de skulle hatt med barna ble avlyst laget de i stedet videoer med Fløffe på påskevandring på Facebook og YouTube.

– Vi var heldige da han som filmer for oss, som har vært ungdomsleder her og nå går på filmskolen i Lillehammer, var hjemme da. Vi fikk lurt han til å hjelpe oss, ler Meyer.

Selv om de var opptatt av å lage gode redigerte filmer hadde de aldri trodd det skulle ta av.

– Men det gjorde det. Filmene ble delt i store deler av Norge, forteller menighetspedagogen.

 

Se da Sandar menighet fikk utdelt prisen her: 

 

Ikke ferdig manus
Meyer forteller at konseptet enkelt kan oversettes til andre menigheter og ønsker velkommen dersom noen har lyst å komme på besøk og se hvordan de jobber med Fløffe.

– Vi er nøye med å velge tema og snakke om ting som er gjenkjennbart for barn. Fløffe er jo et barn og har spørsmål som tar med barneperspektivet. Når vi da henviser til bibelfortellingen kan barna se at Bibelen kan være relevant for deres liv, sier hun.

Trosopplærerne i Sandar menighet er ikke redde for å ta opp vanskelige tema med Fløffe og har blant annet snakket om døden i en episode. Meyer mener det er viktig at dialogen og relasjonen mellom Hilde og Fløffe er ekte.

– Vi bruker kun rammemanus og har ikke ferdig skrevne replikker.  Da dukker det opp ting spontant når vi snakker sammen. Det gjør at det blir ekte. Vi er jo ikke profesjonelle skuespillere og synes bare dette er gøy, sier Meyer og forteller at hun nesten føler seg som en fireåring og Fløffe når hun har på seg kostymet.

– Mulig det bare er mangel på oksygen, ler hun.

– Den beste jobben i verden
Sandar menighets arbeid med Fløffe var nominert til Trosopplæringsprisen sammen med «Sprell Levende Livsmestring» fra Søndagsskolen Norge og et prosjekt kalt «10-kirkers» i Alta og Talvik menigheter.

Heitmann og Meyer synes det var stor stas å vinne prisen.

– Vi har jo den beste jobben i verden og så i tillegg få en pris for å gjøre noe vi synes er kjempegøy, det går jo ikke an å være mer heldig, sier Meyer og legger til:

– Vi ser jo de andre som var nominert og føler det er ærefullt. Det er en stor anerkjennelse og vi er veldig takknemlige.

Trosopplæringsprisen deles ut av IKO - Kirkelig pedagogisk senter, og vinneren bestemmes av en jury med representanter fra IKO, KA og Kirkerådet. KPK

Les mer om Trosopplæringsprisen her