Hvert år deler IKO – Kirkelig pedagogisk senter ut en pris til menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å synliggjøre kreativ og god trosopplæring ved blant annet å framheve aktiviteter som involverer barn og unge, stimulerer til tverrfaglig samarbeid i menighetene og kan være til inspirasjon for andre.
Vinneren får en premie på 20 000 kroner og et kunstverk av Helge Bøe. Årets pris er den trettende i rekken, og i år endrer den navn fra Dåpsopplæringsprisen til Trosopplæringsprisen.

IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen som er sponset av KA - Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, og offentliggjøring av vinneren skjer på Trosopplæringskonferansen 13. november.

De tre nominerte er:
Fadderpakker v/ Trosopplæringsutvalget i Nittedal og Hakadal menigheter
Fadderpakker består av en pose med tre innpakkede gaver som deles ut til alle faddere i kirken etter dåpshandlingen. På posen er et bilde av kirken, dåpsbarnets navn og dåpdato. Fadderne utfordres til å gi en pakke de tre kommende årene til dåpsbarnet på dåpsdagen. Barnets foreldre oppfordres til å ha ”kaffen klar” til fadderne disse dagene. Første året inneholder pakken en innrammet kveldsbønn med bilde av kirken, andre året en spisebrikke med bordbønn og tredje året en CD med barnesanger/- salmer og bibeltekster. Fadderpakkene hjelper fadderne til å gjennomføre fadderoppdraget, og arbeidet bidrar til trosopplæring i hjemmet.

Pastamesse i Hauketo/Prinsdal menighet
Pastamesse er en gudstjeneste for barn i barns høyde. Den drives av frivillige, er forankret i menighetsråd og gudstjenesteutvalg og arrangeres på tirsdager. Målgruppa får bli kjent med gudstjenesteledd som nådehilsen, trosbekjennelsen, fadervår og velsignelsen. Pastamessa inneholder formidling av bibelfortellinger og sanger. Et av varemerkene til messa er en diger papegøye som kommer på besøk for å snakke med barna og predikanten. Etter messen spiser gudstjenestedeltakerne kjøttdeig og pasta sammen. Pastamessen gir både barn og voksne mulighet for liturgitilvenning og tar på alvor travelheten mange småbarnfamilier kjenner.

Trosopplæringen i Gjøvik
Samarbeidet om trosopplæringen mellom sju menigheter i Gjøvik fellesrådsområde er basert på en gjennomarbeidet plan for barn og unge fra 0-18 år. Arbeidet kalles Kirkenmin og består av 24 tiltak for nevnte aldersgruppe. De syv menighetene har etablert en tverrfaglig stab som samlet driver trosopplæringen i Gjøvik. Staben lager, reviderer, koordinerer og følger opp felles plan for hele kommunen. Sentralt i arbeidet står LupY  - et lederutviklingsprogram for ungdom etter konfirmasjonstid. Tiltaket representerer en stor bredde i temaer og kurs, og skal formidle relevant kompetanse, gjøre deltakerne bevisste på egne talenter og utfordre til videre medarbeiderskap. LupY har en oppslutning på ca. 20-25 % fra hvert konfirmantkull. Svært mye av arbeidet i Gjøvik gjøres fortsatt lokalt, men den tverrfaglige staben server de lokale arrangementene med program, materiell og matinnkjøp. Denne ressursorganiseringen har gitt et kvalitativt bedre trosopplæringsarbeid i Gjøvik.