Ansatte

Ledelsen


Marianne Uri Øverland

Marianne Uri Øverland

Direktør
915 38 351


Heidi Jannicke Andersen

Heidi Jannicke Andersen

Forlagssjef
971 85 335


Dag-Eirik Lannem

Dag-Eirik Lannem

Administrasjonsleder
988 14 631


Administrasjonen


Tommy Berg

Lagermedarbeider


Grete Bårdsen

Grete Bårdsen

Kundekonsulent
96627056


Ingrid Fjeld

Ingrid Fjeld

Administrasjonskonsulent
966 27 048


Rolf Heggholmen

Rolf Heggholmen

Lagerleder
966 27 084


Marit Vitalia

Marit Vitalia

Kundekonsulent
966 27 071


Monica Noer

Monica Noer

Regnskapsmedarbeider
966 27 052


Leif Solaas

Regnskap IKO-forlaget
966 27 065


Rådgiveravdelingen


Ingunn Aadland

Ingunn Aadland

Rådgiver for trosopplæring
96627068

Fagområder: Bibel og teologi. Se mer.Annbjørg Dalland

Annbjørg Dalland

Kommunikasjonsrådgiver
90131136

Fagområder: Presse, nettsted og annonsering. Se mer. Eldbjørg Leinebø Ekre

Eldbjørg Leinebø Ekre

Rådgiver for kirkelig undervisning
416 10 918

Fagområdar: Trusopplæring, kyrkjeleg undervisning, IKO Fagdag, kurs og IKO Mentor. Se meir.Helene Horsfjord

Helene Horsfjord

Rådgiver og ansvarlig for IKOs barnehagekontor


Gunnfrid Ljones Øierud

Gunnfrid Ljones Øierud

Rådgiver og Prismet-redaktør
22 59 53 00

Fagområder:  Prismet tidskrift og bokserie, forskning og kirke-skole-samarbeid. Se mer.Forlagsavdelingen


Inger Thommesen

Inger Thommesen

Produksjonskonsulent
22595300


Anne-Brit Lilletun Johansen

Anne-Brit Lilletun Johansen

Forlagsredaktør
971 27 855


Kåre Stige

Kåre Stige

Markeds-/salgssjef
482 06 038


Laura Djupvik

Laura Djupvik

Forlagsredaktør
966 27 063


Astrid L. Paulsen

Astrid L. Paulsen

Forlagsredaktør / bibliotekar
22595300


Kristian Sandmark

Kristian Sandmark

IKO-media
404 67 177