Dette webinaret er IKO-rådgiver Ingunn Aadland sitt bidrag til Kirkerådet og bibelselskapets webinarserie Fortellinger eller forkynnelse i august 2020.  

Kunnskap om Bibelen er sentralt i kirkens trosopplæring for barn og unge. Den norske kirkes medlemsundersøkelse fra 2019 viser at 56% av medlemmene vurderer det som viktig at barn og unge lærer bibelfortellingene. 

I denne delen reflekterer Ingunn Aadland over hva vi som jobber med barna og Bibel tenker om Bibelen sine verdier, og hun presenterer smakebiter av sin forskning på bibelbruk i kristne barnehager.  

Se webinaret her: 

 

Du kan se hele webinaret arrangert av Kirkerådet og Bibelselskapet i ressursbanken her: Fortellinger eller forkynnelse del 2