Bålsamtaler med ungdom

Bålsamtaler med ungdom

På dette kurset vil du få både praktisk og teoretisk innføring i hvordan bruke bålet og bålsamtalen som metode i trosopplæring og diakoni for ungdom. Ved fullført kurs ønsker vi at veien skal være kort til å bruke dette som tiltak og/eller metode i din menighet.

Mange har erfart gode opplevelser ved å sitte rundt et bål hvor praten sitter løst, og kaffen eller suppa koker over glørne. Kanskje du også har erfaring med å bruke bål i konfirmant- eller trosopplæringssammenheng? I kurset «Bålsamtaler for ungdom» vil vi utforske bålet og bålsamtalen fra ulike vinkler, og hjelpe til økt kunnskap og bevissthet rundt mulighetene som finnes her. 

Medvirkende:  

Ole-Jonny Kleveland Lomme er prest, og som speiderleder har han hatt mange bålsamtaler med barn og unge. Han vil presentere og drøfte funn fra sin masteravhandling i teologi, «Bålsamtalen – samtaler i et eget univers».   

Kateket og bispedømmerådgiver Gunhild Hauge Bjørdal vil bidra med kunnskap om samisk bålkultur og -teologi, og henter blant annet stoff fra sin egen masteravhandling «Samisk natursyn i Den norske kirkes trosopplæring». Bjørdal er medforfatter i ressursheftet Jordvenn (IKO, 2018).  

Heidi Andersen er speider og forlagssjef på IKO. Hun vil gi oss innføring i praktisk bålkunnskap og lære oss hvordan rituelle handlinger kan skape samhold og forutsigbarhet rundt bålfellesskapet.  

Håkon Audun Sveen er menighetspedagog og ungdomsdiakon. Han vil snakke om hvordan vi best kan få i gang gode samtaler om tro og liv rundt bålet.  

Og ikke minst: vi skal lage vår egen lunsj på bålpanner i hagen til IKO! 


Målgruppe: Undervisningsansatte, diakoner, prester, og andre som jobber med ungdom i menighet og organisasjon.  


Har du noen spørsmål om kurset? Ta kontakt med Håkon Audun Sveen

Gå tilbake til kursoversikt
  • Når: 2. april 2024
  • Pris: 1900,-
  • Kle deg etter været, vi skal være ute!

Hvor holdes kurset?