Styrerkonferansen 2025

Styrerkonferansen 2025

IKOs konferanse for styrere i kristne livssynsbarnehager

Tema

Styrerkonferansen 2025 vil ha temaet Relasjoner.

Foredragsholdere (dag 1)

Jan Spurkeland: Relasjonsledelse

Jan Spurkeland er en svært dyktig foredragsholder og forfatter, kjent for noen av dere som har tatt styrerutdanning, og anbefalt av mange som foredragsholder for IKOs styrerkonferanse. Temaet relasjonsledelse er i kjernen av hvordan vi som styrere forstår våre oppgaver og arbeidsmåter i barnehagen, og dette vil Spurkeland utdype for oss.

Elisa Stokka: Et relasjonelt menneskesyn

Det kristne menneskesynet er styrende for hvordan våre barnehager forstår sitt pedagogiske mandat, og er en viktig tolkningsnøkkel for den kristne formålsparagrafen barnehagene våre har. Elisa Stokka vil hjelpe oss med å sette ord på hvordan relasjoner er en viktig del av dette menneskesynet. Hun er universitetslektor i sjelesorg på MF Vitenskapelig høyskole, og har også erfaring som studentprest og sjømannsprest.

Foreldreutvalget for barnehager: Foreldresamarbeid for et godt psykososialt barnehagemiljø

Av alle relasjonene som utgjør barnehagehverdagen, er relasjonene mellom de ansatte og foreldrene en vi ikke må overse. Særlig ikke i arbeidet med å forebygge og avdekke forhold som svekker det psykososiale barnehagemiljøet. I sitt foredrag vil FUB peke på viktige arbeidsmåter for styrere for å sikre at foreldrerelasjonene blir et godt verktøy i arbeidet.

Elisabeth Goffeng, STAMI: Ledelse i arbeidsmiljø med høye emosjonelle krav

«En bra dag på jobb» er et verktøy fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å jobbe med arbeidsmiljøet. Ett av kjennetegnene ved arbeidsmiljøet i barnehager, er at de ansatte opplever høye emosjonelle krav. Hva ligger i dette begrepet? Hva betyr det for hvordan styreren skal lede sine ansatte, og bidra til et godt arbeidsmiljø? Elisabeth Goffeng fra STAMI svarer på disse spørsmålene, og viser oss hvordan «En bra dag på jobb» kan brukes i barnehagen.

Ann Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundet

Som nestleder i Utdanningsforbundet er Ann Mari Milo Lorentzen opptatt av barnehagelærerprofesjonen, og hun bidrar på konferansen med et innlegg fra arbeidstakerorganisasjonen, rettet mot de lederne som er til stede.

Program

Dag 1, torsdag 23. januar, blir en stor plenumsdag på Røde Kors konferansesenter i Oslo. Her blir det foredrag, utstillere, gode pauser for samtaler med hverandre, og enkel lunsj. På kvelden blir det konferansemiddag for de som ønsker det, som det blir separat påmelding/betaling til.

Dag 2, fredag 24. januar, blir det et program på IKO-huset på St. Hanshaugen. Her er det ikke like god plass, og det kan bli venteliste på påmeldingen. Her skal vi ha mer samtale-/gruppe-/casebasert program, samt lunsj. Medlemmer i IKOs barnehagenettverk får beskjed når påmeldingen åpner, slik at de kan sikre seg plass på denne dagen. (Noen barnehageorganisasjoner kan velge å ha egne styrersamlinger på denne dagen.)

Deltakerprisen inkluderer ikke overnatting. Det er fordi vi vet at mange av barnehagene i nettverket vårt har anstrengt økonomi.

Har du spørsmål eller innspill til Styrerkonferansen 2025? Ta kontakt med IKO-rådgiver Asbjørn G. Håkonseth.

Gå tilbake til kursoversikt
  • Påmelding er ikke åpnet.

Hvor holdes kurset?