istock-516133194

Barnehageforum

Et samarbeidsforum for aktører som driver eller arbeider med barnehager med utvidet, kristent formål.

Den 14. juni 2019 var første møte i et nytt og utvidet Barnehageforum.

Barnehageforum er et samarbeidsforum for aktører som driver eller arbeider med barnehager med utvidet, kristent formål. Det kan være eierorganisasjoner, barnehagekjeder, sammenslutninger eller ulike nettverk av barnehager. Barnehageforum ledes av IKOs barnehagekontor.

 

Formål

Barnehageforum har som formål å styrke samarbeidet mellom ulike aktører som driver eller arbeider med "kristne barnehager" - barnehager som har kristent, særlig livssynsformål etter Barnehagelovens § 1a. I samarbeidet ønsker aktørene å stå sammen om å gi barn og foreldre tilbud om gode barnehager som bygger på kristne verdier, synliggjøre bredden og omfanget av kristne barnehager og deres fordeler, stå sammen i politiske saker der det er naturlig og sikre effektiv og hensiktsmessig ressursutnyttelse.

Les mer om Barnehageforum i mandatet her

 

Medlemmer

Disse aktørene er med i Barnehageforum:

Frelsesarmeens barnehager
Akasia barnehager
KA
NLM-barnehagene AS
Diakonhjemmet Omsorg barnehager
Trondhjem Asylselskap
Læringsverkstedet Solkollen
Normisjon
IKO Kirkelig pedagogisk senter

Ta kontakt dersom du ønsker å være med!