Bibelsyn og lesemåter

Bibelsyn og lesemåter – for barnehagelærere

Hva legger vi i de bibelfortellingene vi formidler i barnehagen? Hva betyr det at Bibelen er en hellig og normativ tekst i kristen tro? Teolog Marianne Gullhaugen gir deg kunnskap om ulike bibelsyn i denne videoforelesningen for IKOs barnehagenettverk.

Det finnes mange meninger om hva de ulike tekstene og fortellingene i Bibelen skal bety for kristen tro og for kristne, og hvordan tekstene skal fortolkes.

Kanskje møter du som barnehagelærer noen utfordringer i møte med disse meningene. Hvilke av meningene skal du forholde deg til, når du bruker bibelfortellinger i barnehagen? Opplever du skillelinjer eller konflikter mellom ulike måter å forstå Bibelen på, og blir usikker på din egen rolle og bibelforståelse når du skal formidle?

Enten dette er utfordringer du har møtt selv i din jobb som barnehagelærer, eller om du bare ønsker deg mer kunnskap om Bibelen og fortolkning av den, så er dette en forelesning for deg.

Du trenger et passord for å se webinaret. Passordet er kun tilgjengelig for barnehager som er medlemmer i IKOs barnehagenettverk. (Du kan få det via styreren i barnehagen.)