Covid-19 tiltak for kirkerotteteater

Kirkerottene ønsker å kunne besøke menigheter rundt om i hele landet fortsatt, men da er det viktig at vi alle følger smittevernreglene. Her er noen punker det er viktig å tenke på.

Kirkerotteteamet sitt ansvar: 
•    Er nøye med håndhygiene og spriter seg ved ankomst til nytt sted
•    Holder avstand i henhold til de til enhver tid  gjeldene nasjonale/lokale smittevernreglene
•    Ordner det praktiske med bæring og rigg av utstyr selv uten hjelp fra arrangørene
•    Rengjør utstyret mellom hver forestilling
•    Tilbyr digital nedlasting av program for forestillingen, les mer under Maler for nedlastning
•    Under forestilling blir en større del av kirkerommet brukt
•    Holde kontakt med menighetene i forkant for avklaring av situasjon og behov.
 
Menighetene sitt ansvar: 
•    Menighetene er ansvarlig arrangør, og har siste ord om arrangementet kan gjennomføres
•    Sørge for god håndhygiene inn og ut for de som er tilstede
•    Opprette en kontaktliste over hvem som er tilstede
•    Hver familie sitter med avstand i henhold til de til enhver tid gjeldene nasjonale/lokale smittevernanbefalingene
•    Sier ifra til Kirkerottekoordiantor ved behov for ytterligere avklaringer