banner-delta-samling-1

delta - Samling 1

kirken: Hvor hører du hjemme?

 

SAMTALE:

  • Hvor viktig er det for deg å tilhøre et fellesskap?
  • Hva er et godt hjem? Beskriv kort.
  • Hva betyr kirken for deg?
  • I hvilke sammenhenger har du vært i kirken før? Kan du beskrive flere?
  • Hva skjer i dåpen? Husker du noe av det presten gjør eller sier når noen døpes?

 

AKTIVITET:

Tegn en kirke slik du ser den for deg. Tegn hvordan kirken er inni, med alle delene i et kirkerom.

Svar deretter på disse spørsmålene:

  • Hvorfor er kirka viktig for mennesker?
  • Hvilke aktiviteter skjer i din lokale kirke? Finn nettsiden til din lokale menighet for informasjon.

 

BIBELFORTELLING:

 

UNDERVISNING:

 

AVSLUTNING: