banner-delta-15

Delta - Samling 15

Hva er vitsen med gudstjenesten?

 

SAMTALE:

  • Hvor viktig er det å være en del av et fellesskap?
  • Hva inspirerer deg og gir deg påfyll?
  • Hva husker du fra gudstjenester du har vært på tidligere?
  • Hvilke salmer har du hørt eller sunget?

 

AKTIVITET:

Sett disse leddene i en gudstjeneste i det du tror er riktig rekkefølge:

  • Kyrie
  • Takkoffer
  • Nådehilsen
  • Syndsbekjennelse
  • Gloria

 

BIBELFORTELLING:

 

 

UNDERVISNING:

 

 

AVSLUTNING: