banner-delta-19

Delta - Samling 19

Velsignelse - Hva tar vi med oss videre?

SAMTALE: 

  • Skal du holde tale på konfirmasjonen din? Hva har du tenkt å si?
  • Hva har konfirmanttiden betydd for deg? Hvilke minner er sterkest?
  • Hvordan vil du bruke det du har lært i konfirmanttiden videre?
  • Hva er en velsignelse?
  • Hvordan kan du være til velsignelse for andre?

 

AKTIVITET:

Lag to lister.

Liste 1: Fem ting/mennesker du er takknemlig for å ha i livet ditt.

Liste 2: Fem verdier som er viktige for deg og som du vil ha med deg videre i livet.

 

BIBELFORTELLING:

 

UNDERVISNING:

 

AVSLUTNING: