banner-delta-3

Delta - Samling 3

Hvor viktig kan en bok være? Bibelen

SAMTALE:

 • Hva gjør en bok til en god bok?
 • Hva er din favorittbok? Hvorfor det?
 • Slå opp følgende tekst i Bibelen: Joh 3,16. Vet du hva dette verset kalles?
 • Hvilke bibelfortellinger husker du?

 

AKTIVITET:

Gå til stedet du tror er riktig og svar; A eller B på spørsmålene.

 1. 1 Mos 3 - Hva spiste Eva og Adam?  A: et eple / B: en frukt
   
 2. 1 Mos 4 - Hvem var eldst? A: Kain / B: Abel
   
 3. Hvor i Bibelen finner du budene? A: I en av mosebøkene / B: I et av brevene
   
 4. Matt 7, 24-29 – Hvor skal man ikke bygge et hus, ifølge Jesus? A: på sand / B: på fjell
   
 5. Matt 10 – Hvem av disse var ikke en av de tolv disiplene? A: Josef / B: Bartolomeus
   
 6. Mark 10 - Hva heter faren til Bartolomeus? A: Timoteus / B: Timeus
   
 7. Luk 15 – Hvem likte å henge med Jesus? A: tollerne og synderne / B: Fariseerne
   
 8. Johannes´ åpenbaring 21 -Hvordan beskrives det Gud gjør i himmelen? A: «Han vil se til at ingen mennesker bryter budene» / B: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne»

 

 

BIBELFORTELLING:

 

 

UNDERVISNING: 

 

 

AVSLUTNING: