banner-delta-samling-4

Delta - Samling 4

Hvem står bak alt sammen?

 

SAMTALE:

  • Hvordan tror du at universet ble til?
  • Kan Gud stå bak Big Bang og utviklingen av livet på jorden?
  • Hva betyr det at du er skapt?
  • Hva skiller mennesker fra dyrene og resten av skaperverket?
  • Hvorfor bør vi som kristne ta vare på skaperverket?

 

AKTIVITET:

Lag en liste over hva vi kan gjøre for å ta vare på skaperverket og begrunn det godt. Hva tenker du er viktig for å ta vare på alt rundt deg, både lokalt og i resten av verden.

 

BIBELFORTELLING:

 

UNDERVISNING:

 

AVSLUTNING: