Til fadderne (bm)

Hilsen fra menigheten til fadderne

En hilsen fra menigheten til fadderne. Brosjyren er ment som en hjelp for menigheten til å orientere fadderne om dåpen.

Flere enn 100
Forfatter: Kristin Norseth
Illustratør: Liv Andrea Mostøl
Målform: Bokmål
Antall sider: 4
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 97882-2491112
10,-
Min kirkebok 4 (bm)
109,-
Fadder for ungdom og voksne (bm)
12,50
Dåpslys 12 symboler
37,50
Dåpslys 3 symboler
37,50