Når krisen rammer

Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage?

Når krisen rammer tar for seg ulike kriser og hvordan de kan takles.
Boka gir en del bakgrunnsstoff om hvordan barn og unge opplever kriser og deres vanligste reaksjoner. Den gir også hjelp til de voksne rundt dem og en del råd og veiledning i forbindelse med kriseplaner.
Helle Maria Wolstad er metodistprest og ansatt som prest og veileder i Kirkens SOS. Hun har lang erfaring i å møte barn og unge i sorg- og krisesituasjoner.

 

49
Forfatter: Helle Maria Wolstad
Målform: Bokmål
Antall sider: 102
Utgivelsesår: 2009
ISBN: 9788271128937
279,-
Kirken og den kulturelle skolesekken
279,-