Fra babysang til skolestart

Helhetlig trosopplæring 0-6 år

Boka presenterer en modell for hvordan menigheten kan utarbeide en helhetlig plan for trosopplæring fra fødsel og fram til skolestart. Modellen skal være et godt verktøy for refleksjon og lokale tilpasninger. Bokas planverktøy viser hvordan menighetens breddetiltak kan plasseres i en årssyklus, og være i samspill både med hjemmet og det kontinuerlige trosopplæringsarbeidet på stedet.

I denne artikelsamlingen har mange bidratt med sine erfaringer og stemmer – både mer teoretiske innspill, refleksjoner over teori og praksis, og konkrete forslag og ideer til praksis. Boka inngår i serien Trosopplæring i praksis.

9
Forfatter: Jorunn Blindheim (red.)
Målform: Bokmål
Antall sider: 128
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 9788282491075
299,-
Gynge lite grann Hefte
299,-


Fadder for ungdom og voksne (bm)
16,-
Nyhet
Smekke med lomme 'Takk, Gud, for maten'
99,-
Nyhet
Gripekors
39,-