Vendepunkt

Gammel grunn - ny tro. Katekisme for voksne

Hvordan kan folk tro når forutsetningene for tro ikke lenger er til stede? Allmenn kunnskap om kristendom er synkende. Mange opplever det som intellektuelt vanskelig å tro.

Med den gamle katekismen som form, presenterer forfatteren kristendom for voksne. Boka gjennomgår barnelærdommen: budene, bønnen, trosbekjennelsen og sakramentene. Forfatteren tilbakeviser også den påståtte motsetningen mellom vitenskap og religiøs tro. Boka formidler kristen tro fra troens klassiske grunnlag. Det blir opptil leseren selv om en vil la seg forme av dette.

Med boka Vendepunkt som ressurs er det lagd opplegg til seks samlinger for trosopplæring for voksne i folkekirka, inkludert filmer samlingene kan innledes med. Lederressurs og filmer er gratis tilgjengelig hhttps://www.iko.no/film/vendepunkter.  

Det er også tidligere utarbeidet studieplan som kan brukes eksempelvis i bibelgrupper. Den lastes ned her.

 

 

Flere enn 100
Forfatter: Trond Skard Dokka
Målform: Bokmål
Antall sider: 206
Utgivelsesår: 2018
ISBN: 9788282493703
399,-

kirketrapp logo   kr 99,- ved kjøp av ti eller flere

Min kirkebok 6 (bm)
129,-
Min kirkebok 6 Gjøre sammen (bm)
49,-
Kirkerottene Rottebæsj
16,-
KirkeTrapp
Refleksengel Lys våken
29,-