Vendepunkt Nyhet

Gammel grunn - ny tro. Katekisme for voksne

 

Hvordan kan folk tro når forutsetningene for tro ikke lenger er til stede? Allmenn kunnskap om kristendom er synkende. Mange opplever det som intellektuelt vanskelig å tro.

Med den gamle katekismen som form, presenterer forfatteren kristendom for voksne. Boka gjennomgår barnelærdommen: budene, bønnen     trosbekjennelsen og sakramentene. Forfatteren tilbakeviser også den påståtte motsetningen mellom vitenskap og religiøs tro. Boka formidler kristen tro fra dens klassiske grunnlag. Det blir opptil leseren selv om en vil la seg forme av dette.

 

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Trond Skard Dokka
Målform Bokmål
Antall sider 206
Utgivelsesår 2018
ISBN 978-82-8249-370-3