Kjære Gud, jeg har det godt (plakat)

Kveldsbønnplakat

Kveldsbønnplakat med nynorsk tekst på den ene siden og bokmål på den andre.

Flere enn 100
Målform: Bokmål/nynorsk
Utgivelsesår: 2004
ISBN: 97882-71127077
25,-
Til fadrane (nyn)
10,-
Eitt år sidan dåpen (nyn)
12,50
To år sidan dåpen (nyn)
12,50
Tre år sidan dåpen (nyn)
12,50