Mu Girkogirji

Min Kirkebok 4 i nordsamisk utgave

 

Mu Girkogirji 4 lea girjás girkogirji mas njealjejahkásaččaid vásáhusat ja árgabeaivi leat vuolggasadjin. Mánát besset muosáhit girjás dáidaga, áicat biibbalmuitalusaid, oahppat , lávlagiid, sálmmaid, ja muhtin osiid Girku liturgiijas. Dát lea somás girji man lea álki lohkat ja masa sihke mánát ja rávis olbmot liikojit.

“Elle ja Mihkkal”-govvaráidduin muosáhat sihke ilu ja leaikka . Dat čáppagirjjálaš bihtát máná guovtto  birra čuldet girjji sisdoalu oktii vai sálmmaid, govaid ja muitalusaid beassá áicat árgabeaivvis.

Girkogirjjis leat 13 oahpes biibbalmuitalusa maid leat govvidan ja ollistan dáidagiin. Govain leat iešguđetlágan dadjanvuogit ja stiila, ja leat vižžojuvvon iešguđetlágan áigodagain.

Mu Girkogirji 4 sisttisdoallá 31 lávlaga ja sálbmateavstta, muhtimiin leat nuohtat ja muhtimat leat maid harmoniserejuvvon. Muhtin lávlagat leat juo oahppásat ja muhtimat ges ođđasat.


 Min Kirkebok 4 er en variert og mangfoldig kirkebok som tar utgangspunkt i fireåringens hverdag og opplevelse. Fra det kjente og nære kan barnet bli med inn i bibelfortellinger, varierte kunstbilder, sanger, salmer og enkle liturgiske ord og uttrykk. 

Tegneseriene om Elle og Mihkkal sprer humor og glede. De skjønnlitterære stykkene om barna binder boka sammen og gjør sanger, bilder og fortellinger mer hverdagsnære og sanselige.

Boka inneholder 13 kjente fortellinger fra Bibelen. Teksten er hentet fra Biibbalils 2019. Bibelfortellingene er illustrert med hvert sitt kunstbilde som omhandler og utfyller fortellingene. Bildene har forskjellig uttrykk og stil og er hentet fra ulike epoker. I tillegg inneholder boka 31 sang- og salmetekster, med -og uten noter og besifring. Mange av sangene er kjent fra før, mens noen er nyskrevne.

 
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Illustratør Morten N. Pedersen
Oversetter Anbjørg H. Varsi
Målform Nordsamisk
Antall sider 102
Utgivelsesår 2019
ISBN 9788282494229


Min kirkebok 4 (bm)

En variert og mangfoldig kirkebok som tar utgangspunkt i fireåringens hverdag

109,-

Mi kyrkjebok 4 (nyn)

Ei variert og mangfaldig kyrkjebok som tek utgangspunkt i dei kvardagslege hendingane til fireåringen.

109,-