horing-pa-stortinget

– Ikke reguler de ideelle barnehagene i hjel

Regjeringen har lagt fram forslag om endringer i barnehageloven. – De arbeider i feil rekkefølge, sa IKOs barnehagekontor på høring i Stortinget.

Asbjørn G. Håkonseth og Marianne Uri Øverland representerte IKO på høringen 6. mai. Deres innlegg, på vegne av våre 118 medlemsbarnehager, la fram konkrete endringsforslag til stortingskomiteen. Hør innlegget på Stortingets nettsider.

– Ikke reguler de ideelle barnehagene i hjel før dere kommer til løsningene, sa Håkonseth, før han foreslo at saken burde utsettes til det legges fram en ny finansieringsmodell for private barnehager.

Han viste også til at vår type barnehage, hvor de fleste er ideelle, rammes sterkere av lovforslaget enn andre typer private barnehager, fordi så mange av dem er registrert som underenhet under menighet, organisasjon eller ideell sammenslutning. Det gir dem store kostnader for å etablere selvstendige enheter, og for å følge strengere regler for regnskap og revisjon. Håkonseth uttalte seg også til avisen Dagen om IKOs syn på lovforslaget.

I høringen sa både IKO, KA – kirkelig arbeidsgiverorganisasjon og Virke klart fra om at ideelle barnehager må få unntak blant annet fra kravet om å være et selvstendig rettssubjekt.

I lovforslaget står det at enkeltstående åpne barnehager skal være unntatt fra kravene. Men Kunnskapsdepartementet har ikke begrunnet hvorfor unntaket ikke også kan gjelde organisasjoner med flere åpne barnehager. Marianne Uri Øverland etterlyste en slik begrunnelse, og foreslo at barnehageeiere som eier utelukkende åpne barnehager innenfor én kommune også blir unntatt fra kravet.

IKO sendte også inn skriftlig høringsinnspill med konkrete endringsforslag til stortingskomiteen.

Asbjørn G. Håkonseth og Marianne Uri Øverland representerte IKO og IKOs barnehagekontor på høringen. Her er de foran Stortinget.