2img_3353

Bønn og bærekraft i ulike religioner

Nytt: Undervisningsopplegg med filmer som presenterer levd religion for ungdomsskoleelever.

18. Mai lanseres “Bønn og bærekraft” et undervisningsopplegg hvor vi møter mennesker som gir et innenfra-perspektiv på bønn og natur i ulike religioner. De som står bak prosjektet er Borg bispedømmeråd, Dialogforum Østfold, Håpets katedral og IKO – Kirkelig pedagogisk senter.  

Bønn og bærekraft er rettet mot 10. trinn i skolen. 

 

Du finner ressursen her

Se promo for opplegget her:

Mer om prosjektet

Dette undervisningsopplegget har sin bakgrunn i og inspirasjon fra det interreligiøse kunstprosjektet Håpets Katedral. Det knytter an til både overordna del og læreplanen i KRLE i det nye læreplanverket, Fagfornyelsen (2020). Undervisningsopplegget legger til rette for mangfoldskompetanse gjennom bevisstgjøring rundt egne holdninger og synspunkter i møte med ulike religiøse standpunkt. 

Ønsket er at utforsking på dette feltet vil bidra til kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring knyttet til at: 

▶ Alle mennesker er avhengige av naturen  

▶ Det finnes behov og verdier som går på tvers av kultur, religion og livssyn  

▶ Verdier, tekster og tradisjoner i ulike religioner og livssyn motiverer mennesker til å ta vare på naturen  

▶ Bønn/meditasjon kan være en sterk drivkraft i menneskers liv  

▶ Mennesker fra alle religioner og livssyn trengs i samarbeidet om bærekraftsmålene 

Undervisningsopplegget bygges rundt filmklipp hvor mennesker med ulik tro reflekterer rundt temaene bønn/ meditasjon og natur/bærekraft, med utgangspunkt i egen erfaring. Opplegget består av to filmer som tar for seg hvert av de to temaene. Sammen med tilhørende lærerveiledning gir dette muligheter for å arbeide med fordypning i temaene og religionene som representeres hver for seg, eller til å fokusere på likheter og ulikheter gjennom sammenligning.