1asbjorn2_2022-kopi
Asbjørn Håkonseth er rådgiver på IKO, med ansvar for IKOs barnehagenettverk.

Høy tilfredshet blant foreldre i kristne livssynsbarnehager

Foreldre i IKO-barnehagene er enige med flertallet fra foreldreundersøkelsen: Kristne livssynsbarnehager har høyere foreldretilfredshet enn gjennomsnittet av andre barnehager.

Onsdag 15. februar offentliggjorde Utdanningsdirektoratet resultatet i foreldreundersøkelsen for barnehager for 2022. Tallene viser at kristne livssynsbarnehager i IKOs barnehagenettverk har gjennomsnittlig høyere foreldretilfredshet enn gjennomsnittet av andre barnehager. Foreldrene i IKO-barnehagene er også langt mer fornøyde med bemanningstettheten enn foreldrene i andre barnehager. 

Ett av funnene til Utdanningsdirektoratet er at foreldre i private barnehager har høyere tilfredshet enn foreldre i kommunale barnehager. IKOs funn er at resultatene i de kristne livssynsbarnehagene er enda høyere enn gjennomsnittet blant alle private. 

I foreldreundersøkelsen stilles det en rekke spørsmål som blir besvart med verdier fra 1 til 5, hvor 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd. Det gjennomsnittlige svaret for foreldretilfredshet i alle barnehager er 4,5, i private barnehager er tilsvarende tall 4,6, mens blant de 52 aktuelle IKO-barnehagene er tallet 4,7. 

Spørsmålet hvor det er størst differanse mellom alle barnehager og IKO-barnehagene, er om foreldrene synes bemanningstettheten er tilfredsstillende. Her svarer foreldrene i IKO-barnehagene med et gjennomsnitt på 4,4, mot kun 4 i alle barnehager. Her får alle private barnehager et resultat på 4,2. 

Andre spørsmål hvor IKO-barnehagene får god score sammenlignet med andre barnehager, er om hygiene, sikkerhet, relasjon mellom barn og voksen, foreldremedvirkning, henting og levering, og tilvenning. 

På ett spørsmål får IKO-barnehagene lavere resultat enn alle private barnehager, og det er om foreldrene er fornøyd med barnehagens mattilbud. Her er gjennomsnittet av alle private barnehager 4,2, IKO-barnehagene 4,1, mens gjennomsnittssvaret i alle barnehager er 3,9. Dette er spørsmålet med dårligst resultat både blant IKO-barnehagene og blant alle barnehager. 

Det er 97 ordinære barnehager som er medlem av IKOs nettverk for kristne livssynsbarnehager. Barnehagene har et mangfold av ulike eiere, eierformer og størrelser. I tillegg kommer flere åpne barnehager. Vi har trukket ut data fra alle de 52 medlemsbarnehagene som har gjennomført og offentliggjort resultatene.