CroppedImage

Pilegrimsboka - følgesvenn på vandring

I 2022 er den norske pilegrimsleden 25 år. Det er også året Pilegrimsboka endelig blir gitt ut på norsk!

Pilegrimsvandring og valfart har alltid vært kjennetegn på en levende kirke. De første kristne ble kalt «Veien». De gikk livets vei – ikke bare symbolsk. Selve vandringen – å gå på føttene ut i verden – var et uttrykk for en indre virkelighet. De gikk «med Gud i tanke og sinn».

Vandringen hadde ofte to sider: Den indre vandringen ble nøkkelen til fordypning for ens egen del, men også for kirken som helhet. Den andre veien gikk utover og førte vandrerne ut på allfarveiene, inn i steder og byer og gjorde dem synlige og tilgjengelige for andre.

Også i dag legger mange ut på pilegrimsvandring – i vårt eget land, eller langs pilegrimsleder andre steder i verden. I dag handler den indre vandringen ofte om behovet for hvile, stillhet, mulighet til meditasjon og bønn, turer alene til fots eller samtaler om eget liv sammen med en medvandrer. Den ytre vandringen kan handle om årvåkne og åpne møter med andre og en vilje til å være til stede for andre – en slags diakonal handling.

I 2022 fyller den norske pilegrimsleden 25 år. Det passer derfor ekstra godt at IKO-Forlaget nå utgir Pilegrimsboka, som ønsker å være en følgesvenn for alle pilegrimer. Boka er liten og får lett plass i en lomme eller sekk, men allikevel svært innholdsrik. Den har refleksjoner rundt det å være pilegrim, praktiske råd for vandringen, dessuten et bredt utvalg av bibeltekster, salmer, bønner og liturgier.

Du finner boka i nettbutikken vår her

Pilegrimsboka kan være en personlig bønne- og meditasjonsbok bok for den enkelte, samtidig er den en ressursbok for grupper av pilegrimer til deres samlinger og gudstjenester under vandringen.

Innholdet baserer seg på den svenske originalboka, men utvalget av tekster er gjort i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo.

29. mai inviterer Pilegrimssenter Oslo til pilegrimsdag med lansering av "Pilegrimsboka". Redaktør og medforfatter Hans-Erik Lindström holder foredrag. Det begynner kl.11.00 i Gamle Aker kirke. Foredrag ca 13.30. 

Les mer om arrangementet her