Barnehage

IKO og barnehage

Om IKOs arbeid med barnehager

En kort og beskrivende tekst om IKOs barnehagekontor. 

Om IKOs barnehagekontor

  • Kompetansesenter for menighets- og organisasjonsbarnehager og andre barnehager med særskilt kristent formål
  • Nettverksbygging
  • Fellesskap for kristne barnehager
  • IKO eier ingen barnehager selv og tilbyr et likeverdig tilbud uavhengig av eier og eierskap
  • Rådgivning
  • Oppdatert litteratur og materiell