Kurs for nye ansatte

Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

Kurset arrangeres hvert år og er svært populært. Maks 25 plasser.

Sted: Kurset er i Oslo, og undervisningen legges blant annet til Kirkens hus og IKO.

Tid: Tre dager 18. - 20. september

Kurset er for ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Kurset er for deg som er ny i jobben, eller relativt fersk i jobben. Det er anledning å melde seg på kurset om du har vært ansatt i noen år, men du kan ikke forvente å få samme utbytte av kurset som hvis du er ny i jobben.

Kurset er innom følgende tema:

Tema: Den norske kirke som arbeidsplass
* Den norske kirke som trossamfunn, organisasjon og arbeidsplass
* Møte med sentrale aktører
* Finnes det en ordning for alt? Om medbestemmelse, tillitsvalgt-rollen, verneombud, HMS, arbeidstid mm.

Tema: Yrkesutøvelsen
* Å være en arbeidstaker: yrkesidentitet, rolleforståelse og profesjon
* Arbeidsmiljø og arbeidslivsutfordringer med utgangspunkt i Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021
* Samarbeid i stab, folkevalgte, råd og med frivillige medarbeidere
* Møt en pedagog og en diakon! Yrkesutøvelsen i praksis

Tema: Menighetspedagogiske og diakonale tema
*Diakonal trosopplæring
*Om barn og unge og psykisk helse
*Tilrettelegging og inkludering
*Barn, bibel og formidling
*De vanskelige spørsmålene
*Gode metoder i trosopplæringen 0-18 år. Hva finnes av ressurser?
*Kirkens samarbeid med barnehager og skoler
 

Et utvalg av bidragsytere:

 • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA
 • Linn Maria Kierulf, seniorrådgiver i KA 
 • Øystein Dahle, fagdirektør i KA
 • Representant fra Kirkerådet (navn kommer)
 • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Asbjørn Håkonseth, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Silje Ljosland Vaksvik, rårdgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
 • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund

 

 

Gå tilbake til kursoversikt
 • Sted: IKO (Colletsgate 43 på St.Hanshaugen), og Kirkens hus (Rådshusgata 1-3, Oslo).
 • Overnatting og reise: Overnatting er inkludert i prisen. Reise dekkes av den enkelte. Gi beskjed ved påmelding hvis du ikke ønsker overnatting.
 • Pris og påmelding kommer i januar
 • Arrangør: OU1/Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni, i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter

Hvor holdes kurset?