Kurs for nye ansatte

Kurs for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni

For nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni. Er du ny i jobben, eller relativt fersk i jobben er dette kurset for deg!

Kurset arrangeres hvert år og er svært populært. Maks 25 plasser.

Sted: Kurset er i Oslo, og undervisningen legges til Scandic Vulkan og IKO.

Tid: Tre dager 18. - 20. september

Kurset er for nye ansatte innen kirkelig undervisning og diakoni.
Kurset er for deg som er ny i jobben, eller relativt fersk i jobben. Det er anledning å melde seg på kurset om du har vært ansatt i noen år, men du kan ikke forvente å få samme utbytte av kurset som hvis du er ny i jobben.

Les fullstendig informasjon om kurset her: ouinfo.no

Kurset er innom følgende tema:

Tema: Den norske kirke som arbeidsplass

 • Den norske kirke som trossamfunn, organisasjon og arbeidsplass
 • Møte med sentrale aktører
 • Finnes det en ordning for alt? Om medbestemmelse, tillitsvalgt-rollen, verneombud, HMS, arbeidstid mm.
 • Møte med sentral aktører som Kirkerådet, KA, KUFO Kirkelig undervisningsforbund, Diakonforbundet, IKO m.fl.
   

Tema: Yrkesutøvelsen

 • Å være en arbeidstaker: yrkesidentitet, rolleforståelse og profesjon
 • Arbeidsmiljø og arbeidslivsutfordringer med utgangspunkt i Den norske kirkes arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021
 • Samarbeid i stab, med folkevalgte/råd og frivillige medarbeidere
 • Yrkesutøvelsen i praksis: Møt en pedagog og en diakon! 
 • Kirka vår - samlet plan for arbeidet i soknet
   

Tema: Menighetspedagogiske og diakonale tema

 • Diakonal trosopplæring
 • Om barn og unge og psykisk helse
 • Tilrettelegging og inkludering
 • Barn, bibel og formidling
 • De vanskelige spørsmålene
 • Gode metoder i trosopplæringen 0-18 år. Hva finnes av ressurser?
 • Kirkens samarbeid med barnehager og skoler

Et utvalg av bidragsytere:

 • Eldbjørg Leinebø Ekre, spesialrådgiver i KA
 • Linn Maria Kierulf, spesialrådgiver i KA 
 • Øystein Dahle, fagdirektør i KA
 • Representant fra Kirkerådet (navn kommer)
 • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Asbjørn Håkonseth, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Silje Ljosland Vaksvik, rårdgiver i kirkelig undervisning ved IKO
 • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
 • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund
Gå tilbake til kursoversikt
 • Pris: 4800,- pr. deltaker (inkluderer tredagers kurs med lunsj og pauseservering, samt overnatting 18. og 19. september m/frokost på Scandic Vulkan)
 • Dersom du ikke ønsker overnatting m/frokost er deltakeravgiften kr. 3300. Gi beskjed ved påmelding.
 • Middag er ikke inkludert i prisen. Reise bestilles og dekkes av den enkelte.
 • Sted: Scandic Vulkan, Oslo (Dag 2 blir hos IKO i Colletts gate 43, Oslo).
 • Arrangør: OU1/Fagutvalgene for kirkelig undervisning og diakoni, i samarbeid med IKO-kirkelig pedagogisk senter
 • Påmeldingsfrist: 18.august

Hvor holdes kurset?