bannerbhg2

Menighets/organisasjons-barnehage – hva er det og hvordan er vi det?

Tilbud om digitalt kort-kurs/foredrag til barnehager

  • Hva vil det si å være en barnehage med særskilt kristent formål?
  • Hva betyr det for oss, her hvor vi er?
  • Hvordan skal akkurat vi gjøre det?

Med jevne mellomrom bør barnehagene reflektere over disse spørsmålene. Det kan være fordi dere ønsker fornyelse eller en «ny start», fordi det er en viktig påminnelse, fordi barnehagen får nye ansatte, fordi både virkeligheten og barnegruppa forandrer seg, eller fordi man har lyst til å løfte blikket og få inspirasjon og nye ideer.

IKOs barnehagekontor tilbyr et kort-kurs som kan hjelpe dere i slike refleksjoner.

  • Kurset kan passe som del av en planleggingsdag eller et utvidet personalmøte.
  • Rammen er ca 1,5 timer.
  • Det er en fordel om alle ansatte er tilstede, men kurset kan også være nyttig om f eks bare styrer og ped.ledere er med.

Målsettingen med kurset er å løfte perspektivet og åpne mulighetsrommet for hvordan dere kan være organisasjons/menighetsbarnehage. Kurset viser også at alle ansatte kan ha viktige funksjoner, uansett forhold til kirke, kristendom og tro, og peker på konkrete ressurser som kan være nyttig i barnehagen.

Kurset forutsetter at barnehagen i etterkant bruker noe tid på å reflektere videre om hvordan akkurat dere skal videreutvikle deres arbeidsmåter og profil.

Vi har nå i koranatiden erfart at det går fint å gjennomføre dette kurset digitalt.

 


Mer informasjon og bestilling:

Ta kontakt med Helene Horsfjord ved IKOs barnehagekontor for mer informasjon og bestilling.