Menighetstripptrapp

Menighetstripptrapp

Nå kan dere som menighet eller organisasjon bli giver i Dåpsklubben Tripp Trapp! Det vil si at dere kan få pakker sendt rett hjem til barna i deres menighet som en del av deres trosopplæringstilbud.

Gjelder dette dere?

 • Er dere en liten menighet med få personalressurser? 
 • Er det vanskelig å gjennomføre trosopplæringstiltak for alle aldersgrupper? 
 • Er det barn som ikke kan komme på trosopplæringstiltakene? 
 • Vil dere bidra til trosopplæring i hjemmene? 

Vi tilbyr: 

 • Planmessig og sammenhengende trosopplæring. 
 • Tilbud til alle aldersgrupper fra 0 til 15 år. 
 • Fleksibelt medlemskap tilpasset menighetens behov.  
Les mer om Dåpsklubben Tripp Trapp her

Slik fungerer det:

 • Menigheten registrerer seg som menighetsgiver
 • Dere velger om barna skal få 1, 2 eller 3 pakker hvert år
 • Dere velger hvor mange år barna skal være med i klubben
 • Nye barn kan hele tiden meldes inn, og vil alltid få pakker tilpasset sin alder i så lang tid som menigheten har valgt.
 • Dere velger om dere vil ha en egen hilsen fra menigheten i pakkene
 • Dere betaler samlet for alle pakkene ved hver utsendelse
 • Har dere fem eller flere barn registrert, blir pakkeporto gratis
 • Ta kontakt med oss for å bestille!

Eksempler på menigheters trosopplæring, gjennom Dåpsklubben Tripp-Trapp: 

 • Noen menigheter gir medlemskap i gave til barna ved dåpen.  

 • Medlemskap er et fint alternativ til «fadderpakker». 

 • Noen menigheter gir medlemskap til barna når de selv ikke kan tilby trosopplæring til visse aldersgrupper. 

 • Menigheter kan gi medlemskap til barna i perioder der trosopplæringstilbudet av ulike grunner er begrenset. 

Les mer om systematisk trosopplæring i Dåpsklubben Tripp Trapp her