mi-kyrkjebok-6omslag.

Mi kyrkjebok 6 tegnspråk

Utdelingsbok for 6-åringar

Min kyrkjebok 6 har fargar og humor for liten og stor. Gjennom kjende kvardagssituasjonar, bibelforteljingar, songar og bilete vil seksåringen møte den kristne trua.

I samarbeid med Døvekirken er boka her fortalt på tegnspråk. 

(Filmen er kun på bokmål)