Offer til IKO

Mange kirker og menigheter har årlige ofringer til IKO - Kirkelig pedagogisk senter. Her er tekst som kan leses opp i gudstjenesten i forbindelse med ofringen.

"I dag går offeret til IKO - Kirkelig pedagogisk senters arbeid for trosopplæring i hjem, kirke og samfunn. IKO er et ressurs- og kompetansesenter for alle som ønsker at barn og unge skal få opplæring i den kristne tro, og del i kristne verdier og kristen kulturtradisjon. IKOs visjon er å skape rom for kristen tro, håp og undring. Takket være gaver og bidrag får senteret utviklet gode fagkurs og bøker til bruk i familien, kirke, barnehage og skole, og får muligheten til å fortsette å publisere og promotere forskning innen disse områdene".