Samarbeid mellom kirke og barnehage

Målgruppe: Ansatte i menigheter (prester, kateketer/menighetspedagoger, andre som er involvert i kirkelig undervisning). Prostisamling, fagdag på bispedømmekontoret eller lignende. 

Kursholder: Asbjørn G. Håkonseth 

Kurset kan tilpasses etter bestillernes ønsker. Aktuelle temaer er fortellerteknikker for små barn, forslag til lekende arbeidsmetoder, konstruktive kritiske blikk på høytidsvandringer, innføring i barnehagens rammeplan sett fra kirkelig kontekst, høytidsmarkeringer i barnehagen, forutsetninger for et godt samarbeid mellom kirke og barnehage. 

Ta kontakt med Asbjørn på e-post asbjorn.hakonseth@iko.no for mer info og priser.