1se-den-enkelte_mindre

Se den enkelte!

- Et kurs om inkludering og tilhørighet

Bestill kurset til fagsamling, lederutviklingshelg eller inspirasjonsdag i din menighet, prosti, bispedømme eller organisasjon. 

Innhold i kurset
Hva gjør vi når vi møter utfordrende atferd hos barn og ungdommer? Kan det forebygges? Hvordan kan vi forberede oss på det uforutsigbare, og ikke minst hvordan håndterer vi det?

Her får du innblikk i hvordan vi kan tilrettelegge for ulike behov som vil dukke opp på arrangementer for barn og ungdommer i menigheter og organisasjoner. Vi er bl.a. innom innagerende- og utagerende atferd, mobbing, ADHD og autismespekterforstyrrelser. Kurset har fokus på spesialpedagogikk med et psykososialt perspektiv. 

  • Bli-kjentleker med et inkluderende blikk
  • Tilrettelegging: hvordan gjør vi det? Ressurser, rammer og muligheter.
  • Informasjonsinnhenting, kommunikasjon og samtaler
  • Utfordrende atferd: hva er det, og hvordan kan det forebygges?    
  • Utfordringer og diagnoser vi ofte møter på
  • Å høre til: Individuell tilrettelegging m/eksempler og casejobbing

Dagen er en kombinasjon av praktiske øvelser og kunnskapsformidling. 

Hvem passer kurset for?
Ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner som møter barn og unge i barne- og ungdomsskolealder.

Fysisk eller digitalt kurs?
Kurset er lagt opp til å skje fysisk, med samtaler og praktiske øvelser underveis. Det er likevel mulig å justere og tilpasse kurset for digital gjennomføring om kursarrangør ønsker det.

Kursholder
Silje Ljosland Vaksvik har bl.a. arbeidserfaring fra trosopplæring i Den norske kirke, kommunal fritidsklubb og barne- og ungdomsorganisasjonen NMSU. Hun har bachelor i Ungdom, kultur og tro, praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og er i innspurten av en master med spesialisering i spesialpedagogikk.

Bestill kurs: dette kurset kan bestilles i sin helhet som dagskurs, eller deler av det som halvdagskurs. Kursholder står for innholdet, mens dere sørger for kurslokale, påmeldinger og eventuelt mat til deltakerne. For spørsmål, priser eller bestilling, ta kontakt med oss på: post@iko.no  

 

Utvikling av kurset er støttet av K-stud.