Skolegudstjenesten har lange tradisjoner i Norge. I dag begrunnes den pedagogisk og  i den generelle delen av læreplanen. Skolegudstjenesten skal ikke ivareta kompetansemål i ett bestemt fag, og regnes ikke som en del av KRLE-faget. Den knyttes til skolens arbeid med kultur- og tradisjonsformidling, særlig knyttet til høytidene. Gudstjenestene er ofte planlagt i godt og nært samarbeid mellom kirke og skole. Det er skolen ved rektor som har avgjørelsesmyndighet om skolen skal delta på skolegudstjeneste, men saken skal drøftes i FAU, SU eller i foreldreråd.

Høytidsmarkering
De kristne høytidene preger årsrytmen. Jul og påske (i mindre grad pinse) er høytider som i svært stor grad preger samfunnet vårt i perioder av året. Skolegudstjenester kan bidra til at elevene lærer om hvordan høytider markeres i den kristne kirke. Elever lærer bedre gjennom autentiske opplevelser. På samme måte som elevene lærer mer av å gå til et galleri for å lære om et kunstverk, lærer de mer om gudstjeneste ved å delta i en enn ved teoriundervisning i klasserommet. En gudstjeneste kan også gi elevene større forståelse for, og bedre kjennskap til, det kristne innholdet i høytidene.

Skolegudstjenester skal være "ordentlige gudstjenester" som kirken inviterer til. Gjensidig tillit og godt samarbeid mellom kirke og skole er viktig som grunnlag for skolegudstjenesten. Skolen må, ut fra en pedagogisk vurdering, oppleve at tilbudet er verdifullt, og den må ha tillit til at kirken følger spillereglene. Dersom en skole ikke ønsker skolegudstjeneste, er det mulig å markere de kristne høytidene på andre måter, for eksempel med en samling i kirken i adventstiden, julevandring eller lignende.

Fritaksrett
En skolegudstjeneste er av forkynnende karakter, og fritaksretten gjelder. Det er ikke alle som ønsker å delta i en kristen gudstjeneste. Det er viktig at det gis god informasjon om fritaksmulighet, og at skolen tilbyr likeverdige alternative opplegg. Skolens har ansvar for å håndtere fritaksretten på en ryddig måte. UDIR anbefaler aktiv påmelding til skolegudstjenester, men det er opp til skolen hvordan de gjør dette. Det er ikke ønskelig at skolegudstjenesten fungerer som en semesteravslutning. Utdanningsdirektoratets informasjon om skolegudstjenester finner du her.

Bok-serie
Kirkebesøk, skolegudstjenester, høytidsvandringer (Kristin Gunleiksrud 2009) er en av bøkene i serien om Kirke-skolesamarbeid som IKO-Forlaget har gitt ut. Les mer om boken her.