Prismet nr. 1/2-2023

Norsk religionsundervisning anno 2023: mangfold eller Sola scriptura? Med temaseksjon om jødedom

Dette heftet inneholder disse artiklene:

 • Norsk religionsundervisning anno 2023: mangfold eller Sola scriptura? 
  Av Cathinka Dahl Hambro [Leder]
 • Arbeid med religiøse skrifter i mangfoldige klasserom. En undersøkelse av religionsdidaktiske innføringsbøker
  Av Synnøve Markeng [Forskning]
 • Er Jesus hvit? Fargeblindhet og antirasistisk religionsundervisning
  Av Hannah Johnson Olkvam og Knut Aukland [Forskning]
 • Å undervise om jødedom
  Av Gunnar Haaland [Innledning temaseksjon]
 • Jødiske veivisere: Kur mot fordommer?
  Av Nina Gacic [Forskning]
 • Essensialisme og undervisning i jødedom etter LK20
  Av Morten Beckmann [Forskning]
 • Jødedomsundervisning i fagfornyelsen: minoritetsreligioner i dybdelæringens æra
  Av Nils H. Korsvoll [Forskning]
 • Bokmeldinger
  Cora Alexa Døving (Red.) Jødisk: Identitet, praksis og minnekultur.
  Anmeldt av Torleif Elgvin
  David Baddiel Jews Don’t Count: How Identity Politics Failed One Particular Identity
  Anmeldt av Andrew John Thomas
  Kjartan Belseth og Geir Winje Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen
  Anmeldt av Gunnar Magnus Eidsvåg


  Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no
45
Målform: Bokmål
Antall sider: 124
Utgivelsesår: 2023
240,-
Min kirkebok 2 (bm)
89,-