Prismet nr. 4-2023

Religiøse minoriteter, trosopplæring og skole

Dette heftet inneholder disse artiklene:

 • Religiøse minoritetar, trusopplæring og skole: FAITHED-prosjektet
  Av Anders Aschim, Marta Bivand Erdal og Vebjørn Horsfjordd
 • Katolsk katekese i Norge
  Av Anders Aschim og Marta Bivand Erdal
 • Moskéundervisning i Norge gjennom 50 år
  Av Nora S. Eggen
 • Skolelederes erfaringer og møte med religiøst mangfold
  Av Ole Kolbjørn Kjørven, Marianne Hustvedt og Thor-André Skrefsrud [Forskning]
 • Katolsk ungdom i møte med KRLE-faget
  Av Marianne Friisberg Larssen og Anders Aschim [Forskning]
 • Islamskoler i Norge: Om virkelighet og idealer
  Av Hildegunn Valen Kleive og Vebjørn Horsfjord [Forskning]
 • Mer religiøse enn sine foreldre: Religiøs overføring og individualisering blant norske muslimer 
  Av Ånund Brottveit [Forskning]

  Heftet er lagt ut på www.journals.uio.no

 

15
Antall sider: 112
240,-